Интелигентен външен щепсел / външно захранващо табло