Европейски интелигентен външен щепсел / външно захранващо табло